• <a href="http://www.assolutions.be/setlang/nl" class="active">nl</a>

Management Consultancy

De druk om aan efficiëntie te winnen is de publieke sector niet onbekend. Publieke entiteiten dienen meer en meer verantwoording af te leggen over hoe overheidsgeld wordt ingezet. Als we daaraan dan de uitdagingen toevoegen die de publieke sector tegemoet gaan,  en die een enorme impact zullen hebben op de menselijke dimensie en op het welzijnsniveau van de inwoners dan kunnen we duidelijk stellen dat er voor het management heel wat werk op de plank ligt. Goed management en leiderschap zijn de sleutel tot succes van iedere organisatie.


Wij staan onze klanten bij op het vlak van:

Organisatiestructuur & personeelsbehoeften
Welke organisatiemodel is voor onze organisatie de beste keuze. Dit rekening houdende met de context van de situatie, aanwezig talent en de financiële mogelijkheden. Dit kan zowel aan de hand van een grondige doorlichting als op basis van strategische workshops.

Proces- en efficiëntieadvies
Optimalisatie van de bestaande processen op het vlak van efficiëntie, klantgerichtheid, kwaliteit, digitalisatie, …

Outsourcings- en insourcingsadvies
Welke opdrachten en taken neemt u als organisatie bij voorkeur zelf op en welke zijn eventueel efficiënter en/of effectiever als deze door een externe partner worden opgenomen.

Integratie en samenwerking gemeente en OCMW
Welk zijn de paden die uw organisatie kan bewandelen in het kader van schaalvergroting. Wat zijn de wettelijke bepalingen, mogelijkheden, beperkingen,… Hoe pakken we cultuurverschillen tussen de organisaties aan, …

Functieweging
Is het loonhuis van uw gemeente een stabiele constructie of een fragiel evenwicht? A&S Solutions legt alle functies binnen uw organisatie in de weegschaal. Het huidige loonbeleid van de lokale overheid, gefundeerd op diplomaniveau, laat niet altijd toe om flexibel in te spelen op de uitdagingen waar werkgevers momenteel mee te maken krijgen.

Daarnaast hebben wij expertise op het vlak van:
  • Competentie- & knowhow-onderzoek
  • Werkdruk & werklast-onderzoek
  • Kwaliteitsmanagement
  • Tevredenheids- en cultuuronderzoek
  • Strategische benchmark
  • Organisatiebeheersing
  • Functieweging