• <a href="http://www.assolutions.be/setlang/nl" class="active">nl</a>

Opleiding en Training

De mens blijft binnen elke organisatie een essentiële schakel om de missie, visie en doelstelling binnen het werkveld te realiseren. Mens en organisatie zijn steeds in beweging en vormen een dynamisch geheel waarbinnen een permanente afstemming noodzakelijk is.

Eénmaal u een HR-strategie en organisatiestrategie heeft ontwikkeld, is het van belang om de juiste instrumenten in te zetten en uw medewerkers te vormen en trainen in functie van uw strategie.

Wij kunnen u, op basis van een ruime ervaring en expertise, helpen om uw vormingsbeleid af te stemmen op de organisatiedoelstellingen, deze te structureren en uit te voeren.

A&S Solutions en uw vormingsbehoeften

In wederzijds overleg, aangepast aan uw noden en rekening houdend met de doelgroep, gaan wij op zoek naar de juiste aanpak. Dit kan gaan van individuele coaching en opleiding tot deelname aan een inhouse trainingsprogramma.

Interactiviteit en ervaringsleren zijn sleutelwoorden in onze aanpak. De trainingen worden stuk voor stuk op maat ontwikkeld. Om de toepassing op de werkvloer te optimaliseren wordt er gewerkt met veel voorbeelden, cases, best-practices, enz.

Wij dagen de cursisten uit om hun grenzen te verleggen en hun competenties verder te ontwikkelen om zo persoonlijk te groeien en om hun persoonlijke efficiëntie te verhogen.

Vormingsaanbod

Op het vlak van opleiding en training kunnen wij u een breed gamma aan opleidingen aanbieden. Wij beschikken zowel over individuele programma's als over inhouse trainingen. Ons team van trainers gaat prat op jarenlange ervaring in opleiding, coaching en training van medewerkers. Dit zowel voor kaderfuncties als voor uitvoerende personeelsleden.

Overzicht open opleidingen 2017

Accreditatietraining PfPI

Data: Donderdag 21 september 2017 van 9 tot 17 uur

Wie?
Deze accreditatietraining is verplicht voor alle HR professionals die geen psycholoog zijn, en die de PfPI willen interpreteren in het kader van selectieprocedures, coachingstrajecten, ea.
Ook psychologen die hun kennis willen bijschaven zijn van harte welkom.

Programma:
U leert de resultaten van een PfPI-test op een professionele manier interpreteren.
U leert hoe u deze resultaten en interpretaties op een objectieve en gefundeerde manier kan rapporteren. Dit door de geleerde theorie om te zetten in praktijk.

Deze trainingen worden gegeven door onze gecertifieerde trainer Filip Braeckevelt.

Waar en wanneer?
De cursussen vinden plaats in het A&S Kantoor te Zingem (Kokerstraat 2a).
Dit op 21 september 2017 van 9 tot 17 uur (bij grote vraag komt er eventueel nog een 2de sessie)

Prijzen (exclusief btw):
De prijs is 795 euro per deelnemer (excl. btw). Over de middag wordt een broodje voorzien voor de deelnemers.

Certificaat
Aan het einde van de training is er een accreditatieproef.
Als u hiervoor geslaagd bent, ontvangt u een certificaat, dat bewijst dat u geaccrediteerd bent om de PfPI te interpreteren.

PfPI
De PfPI beschrijft de positie van een kandidaat op een aantal persoonlijkheidstrekken met specifieke relevantie voor de werkcontext.
De PfPI meet die werkrelevante trekken die in selectievraagstukken en loopbaanbegeleiding belangrijk zijn.
Daarnaast wordt de kandidaat beschreven in termen van de ‘Big Five’ dimensies: Emotionele stabiliteit, Extraversie, Openheid voor ervaringen, Altruïsme en Consciëntieusheid.

Inschrijven
Inschrijven voor deze opleiding kan tot en met 06/09/2017.

Opgelet, het aantal deelnemers per opleiding is beperkt tot maximum 12. Bij grote belangstelling kan de groep opgesplitst worden en zal er een 2de datum bepaald worden..
De opleiding kan enkel doorgaan als er voldoende deelnemers zijn.

Graag snel een seintje indien u interesse heeft (contactadres: maxim@assolutions.be)


Opleiding Icarus evalutoren (3 sessies)

Data: 14 + 21 + 28 november 2017

Locatie: A&S Solutions -Kokerstraat 2A te 9750 Zingem

Programma:
Opleiding bestaat uit 3 delen (3  uur per deel)

 Deel 1:  op dinsdag 14 november van 13u30 tot 16u30
Het verschil tussen functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken kent intussen iedereen. Maar hoe pak je dat best concreet aan volgens jouw RPR?
Deze opleiding op maat gaat dieper in op uw eigen competentiesysteem en combineert op een losse manier de theorie met veel tips & tricks.

Deel 2: op dinsdag 21 november van 13u30 tot 16u30
Objectief evalueren, hoe werkt dat? Aan de hand van een praktijkgerichte ijksessie wordt een fictief persoon in groep geëvalueerd. Alle klassieke valkuilen bij het evalueren komen aan bod. Heeft u zich er ook stiekem aan bezondigd?

Deel 3: op dinsdag 28 november van 13u30 tot 16u30
Het softwarepakket Icarus kent na deze sessie geen geheimen meer. Aan de hand van uw eigen login worden alle tabbladen bewandeld, zodanig dat het evalueren en functioneren ook voor u in de praktijk geautomatiseerd én objectief gebeurt. Het pakket zorgt ervoor dat procedurefouten verleden tijd zijn, en bezorgt u aan de hand van handige rapportjes alle data in een vingerknip.

Prijzen (exclusief btw):
De prijs is 420 euro per deelnemer voor de 3 sessies (excl. btw).

Inschrijven
Inschrijven voor deze opleiding kan tot en met 7 november 2017 via maxim@assolutions.be !

Opfrissing Icarus en JobSolutions:
JobSolutions

Data: nog niet gekend

Programma:
Voormiddag – voor Basic en Professional gebruikers: Modules Vacatures, Kandidaten en Assessment
Namiddag – Premium gebruikers: Selectieprocedure

Icarus

Data: nog niet gekend

Programma:
Voormiddag: Opfrissing theorie en ijksessie
Namiddag: Praktisch werken in Icarus

 
Opleidingen Persoonlijke ontwikkeling (in het kader van P.O.P.’s):

Stressmanagement

Data: nog niet gekend

Stress en burn-out: oorzaken, gevolgen, …

Methodes voor stressmanagement en -preventie.


Geïnteresseerd? Neem dan contact op met ons – 09/389.69.93 of geert@assolutions.be