• <a href="http://www.assolutions.be/setlang/nl" class="active">nl</a>

Opleiding en Training

De mens blijft binnen elke organisatie een essentiële schakel om de missie, visie en doelstelling binnen het werkveld te realiseren. Mens en organisatie zijn steeds in beweging en vormen een dynamisch geheel waarbinnen een permanente afstemming noodzakelijk is.

Eénmaal u een HR-strategie en organisatiestrategie heeft ontwikkeld, is het van belang om de juiste instrumenten in te zetten en uw medewerkers te vormen en trainen in functie van uw strategie.

Wij kunnen u, op basis van een ruime ervaring en expertise, helpen om uw vormingsbeleid af te stemmen op de organisatiedoelstellingen, deze te structureren en uit te voeren.

A&S Solutions en uw vormingsbehoeften

In wederzijds overleg, aangepast aan uw noden en rekening houdend met de doelgroep, gaan wij op zoek naar de juiste aanpak. Dit kan gaan van individuele coaching en opleiding tot deelname aan een inhouse trainingsprogramma.

Interactiviteit en ervaringsleren zijn sleutelwoorden in onze aanpak. De trainingen worden stuk voor stuk op maat ontwikkeld. Om de toepassing op de werkvloer te optimaliseren wordt er gewerkt met veel voorbeelden, cases, best-practices, enz.

Wij dagen de cursisten uit om hun grenzen te verleggen en hun competenties verder te ontwikkelen om zo persoonlijk te groeien en om hun persoonlijke efficiëntie te verhogen.

Vormingsaanbod

Op het vlak van opleiding en training kunnen wij u een breed gamma aan opleidingen aanbieden. Wij beschikken zowel over individuele programma's als over inhouse trainingen. Ons team van trainers gaat prat op jarenlange ervaring in opleiding, coaching en training van medewerkers. Dit zowel voor kaderfuncties als voor uitvoerende personeelsleden.