• <a href="http://www.assolutions.be/setlang/nl" class="active">nl</a>

Sociaal-Juridisch Advies

De regelgeving op het gebied van personeelsbeleid voor de lokale en regionale besturen verandert bijna voortdurend. Via koninklijke besluiten, besluiten van de Vlaamse Regering, wetten en decreten, omzendbrieven, ... worden er door de verschillende overheden steeds meer verplichtingen en regels opgelegd op het gebied van personeelsbeleid en personeelsbeheer.

De opvolging van deze reglementering en de verwerking ervan in uw rechtspositieregeling en reglementen, en in het bijzonder de implementatie binnen uw organisatie, is een voltijdse taak geworden voor een gespecialiseerd personeelslid van een hoog niveau. In de praktijk blijken nogal wat organisaties in de publieke sector behoefte te hebben aan een onafhankelijke specialist. Een specialist die nieuwe regelgeving praktisch kan interpreteren en deze binnen een haalbaar en wettelijk kader kan integreren in uw werking.

Met onze juridische producten en -diensten helpen we onze klanten aan antwoorden op diverse HRM-vragen. Afhankelijk van de specifieke wensen en verwachtingen, formuleren we hierbij volgende adviezen:

 • Conformiteits-advies: Passen wij alle regelgeving correct toe, zijn onze werkmethodes aangepast aan de gewijzigde regelgeving, beschikken we over de nodige reglementen, worden deze correct onderhouden, …
 • HRM-advies: Een inhoudelijk en een juridisch expert staat onze klanten bij in het opmaken en implementeren van een modern personeelsbeleid op maat.
 • Implementatie-advies: Onze consultants staan u bij tijdens het informeren van personeelsleden, het opleiden van uw personeelsdienst, onderhandelingen en goedkeuring van uw personeelsbeleid.

 

Onze consultants hebben jarenlange ervaring zowel in werken binnen HRM bij de overheid als in het geven van juridisch HRM-advies aan de overheid. Binnen onze strategie, om praktisch en onmiddellijk bruikbaar advies te verstrekken (doe-consultants), eerder dan beschouwende nota’s te schrijven, zijn wij gespecialiseerd in volgende producten:

 • Organogram en formatie
 • Personeelsbehoeftenplanning
 • Beheersovereenkomsten
 • PPS, EVA, IVA, privatisering van diensten
 • Financiële haalbaarheidsstudies
 • Functieomschrijvingen
 • Rechtspositieregeling
 • Selectieprogramma’s
 • Evaluatiereglement en -systeem
 • Arbeidsreglement
 • Alcohol- en drugsbeleid
 • Beroepscommissie evaluatie
 • Onderhandelingen vakorganisaties
 • Contracting en ontslag
 • Tucht
 • Bijstandscontract: Onze consultants volgen proactief de nieuwe regelgeving op het gebied van personeelsbeleid. Zij selecteren de nieuwe voorschriften die voor uw bestuur relevant zijn en onderzoeken welke gevolgen die voor u hebben. Naast wetgeving worden ook trends op het gebied van interpretatie, toezicht, standpunten van vakorganisaties, ... opgevolgd zodat de kans op goedkeuring van onze diensten en adviezen maximaal is. Op die manier is uw juridisch personeelsbeleid steeds actueel.
 • Punctuele adviesvragen: Wij zijn graag uw partner voor specifieke vragen, voor het opmaken van volledige dossiers (behoeftenplan, arbeidsreglement, ...) en voor de implementatie van uw personeelsbeleid. 

Onze dienstverlening is steeds resultaatgericht. Wij begeleiden u als organisatie in alle verschillende stappen van onderhandeling en goedkeuring.

U kunt ons steeds contacteren voor meer info op hrlegalconsultancy@assolutions.be.