• <a href="http://www.assolutions.be/setlang/nl" class="active">nl</a>

Strategisch HR-Beleid

Onze professionele context wordt meer en meer competitief, technisch . . . , en meer en meer verdwijnen traditionele organisatievormen en worden zij vervangen door meer flexibele en verantwoordelijkheidsgedreven organisaties.

Deze nieuwe organisatiestructuren vergen een andere aanpak op het vlak van personeelsbeleid waarbij technieken als performance measurement, human capital, competenties, … centraal staan.

Meer en meer krijgt het personeelsbeleid van een organisatie een centrale plaats en is er nood aan specifieke expertise en ervaring inzake Human Resources Management.

A&S Solutions en uw personeelsbeleid

Onze consultants zijn stuk voor stuk specialisten in hun vakdomein en koppelen expertise aan jarenlange praktijkervaring.

Adviezen worden niet louter vanuit een theoretisch kader gegeven, maar zijn steeds gebaseerd op methodieken die in de praktijk met succes worden toegepast. Hierbij stellen wij de eigenheid van iedere organisatie centraal.

Vele behoeften blijken in de praktijk te bestaan uit een complexe combinatie van diverse aspecten van Human Resources Management (personeelsbehoeften, prestatiebeoordeling, opleiding, coaching, ...). Vandaar dat wij een opdracht steeds vanuit een breed kader aanvatten en waar nodig, één of meerdere specialisten met de juiste ervaring bij uw project betrekken.

Specifieke expertise

  • Geïntegreerd vormingsbeleid
  • Kennismanagement
  • Management en leiderschap
  • Talent management
  • Rekruteringsbeleid
  • Deontologie
  • Verzuimbeleid
  • Motiverend evalueren en ontwikkelen
  • Evaluatie van medewerkers
  • Evaluatie van decretale graden