• <a href="http://www.assolutions.be/setlang/nl" class="active">nl</a>

Werving en Selectie

Aanwerven van nieuwe medewerkers in een organisatie is geen makkelijke taak. Hoe kijk je door een eerste indruk heen, hoe schat ik iemand zonder werkervaring in, kan iemand zijn successen uit een andere organisatie bij u ook realiseren, kies ik voor kennis of potentieel, …

A&S kan u op basis van een ruime ervaring en expertise helpen om uw aanwervingsbeleid te optimaliseren.

Met onze rekruteringsproducten en - diensten helpen we onze klanten met hun specifieke rekruterings- en selectiebehoeften. Afhankelijk van de specifieke noden van de huidige en toekomstige verwachtingen maken wij een aanbod op maat op.


Onze consultants hebben jarenlange ervaring op het vlak van rekrutering en selectie. Wij kunnen u volgende diensten aanbieden bij zowel aanwerving, promotie als personeelsmobiliteit:
  • Opmaak selectieprogramma's: Wij bouwen selectieprogramma's op maat die enerzijds snel en efficiënt zijn en anderzijds effectief meten wat ze moeten meten.
  • Opmaak rekruteringscommunicatie: Wij ontwerpen voor u de perfecte advertentietekst en communiceren deze gepast in de arbeidsmarkt (print, online, social media, jobbeurzen, …).
  • Soft search: Wij ondersteunen uw rekruteringscampagne met database-search, campus-recruitment, direct mailing, direct benadering aan de hand van een soft-search-techniek.
  • Organisatie van selecties: Wij ondersteunen onze klanten door de organisatie van de selectie van A tot Z over te nemen conform de instructies en spelregels van hun organisatie.
  • Selectie van kandidaten: Wij verzorgen psychotechnische screenings, assessments, schriftelijke, praktische en mondelinge selecties voor onze klanten, eventueel bijgestaan door een team van technische experten, eventueel via ons eigen netwerk.

 Onze consultants zijn stuk voor stuk specialisten in hun vakdomein en koppelen expertise aan jarenlange praktijkervaring. Uiteraard zijn wij erkend als werving & selectiebureau.

Adviezen worden niet louter vanuit een theoretisch kader gegeven, maar zijn steeds gebaseerd op methodieken die in de praktijk met succes worden toegepast. Hierbij stellen wij de eigenheid van iedere organisatie centraal.

De onderzoeken zijn "Lean" in die zin dat wij erover waken kandidaten niet nodeloos te testen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat het onderzoek maximaal interactief is.