A&S Solutions en Public Staffing worden samen: Public!

Meer weten? Check onze website!

Business solutions

Krachtige HR-oplossingen voor elk bestuursniveau

A&S Solutions richt zich exclusief op de social non-profit sector en biedt krachtige HR- en businessoplossingen voor elk bestuursniveau.

Management consultancy

Elke non-profit organisatie heeft een ander organisatiemodel nodig. Als uw consultant houden we rekening met de context van de situatie, aanwezig talent en de financiële mogelijkheden. Wij ondersteunen u bij het managen van uw publieke organisatie.

Legal consultancy

Met onze juridische producten en diensten helpen we u als non-profit organisatie aan antwoorden op diverse HRM-vragen. Afhankelijk van de specifieke wensen en verwachtingen, formuleren we hierbij conformiteits-, HRM- en implementatie-advies.

Functieweging

Werknemers vinden het belangrijk dat ze correct betaald worden voor de geleverde arbeid. Ze verwachten een consistent en fair loonbeleid. Dat kunt u als bestuur bekomen dankzij functieweging.

Compensation & benefits

Hoe kunt u uw medewerkers belonen voor hun prestaties? Onze Compensation & Benefits afdeling helpt u bij het opzetten van een strategisch beloningsbeleid.

Fusiebegeleiding

De fusie van verschillende gemeentes resulteert in sterkere en bestuurskrachtigere lokale besturen die klaar zijn om huidige en toekomstige uitdagingen aan te kunnen. De mogelijke voordelen van fuseren? Schaalvergroting, verhoging van de dienstverlening, meer ruimte voor innovatie, verhoging van de financiële slagkracht, beter kunnen inspelen op verandering, meer personeel, … Meer schaalgrootte, budget én personeel. A&S Solutions legt alle voordelen van een mogelijke fusie graag voor u bloot.