A&S Solutions en Public Staffing worden samen: Public!

Meer weten? Check onze website!

Talent management

Terug naar overzicht

Talent Management in de publieke sector

Talent is soms onmiskenbaar en andere keren niet onmiddellijk zichtbaar. Als uw HR-partner ondersteunen we u met al uw rekruterings- en ontwikkelingsbehoeften, alsook met het ontdekken en doorgronden van talent.

Vertel ons wat u momenteel mist binnen uw team en waarnaar u op zoek bent, wij gaan de juiste getalenteerde werknemer achterna.

Getalenteerd personeel in overheden

Om talent te doorgronden, gebruiken we wetenschappelijk onderbouwde methodes en oefeningen. Onze HR-consultants staan niet enkel in voor een advies maar investeren in kennis over uw publieke organisatie en behoeften zodat onze adviezen onmiddellijk naar de werkplek te vertalen zijn. Afhankelijk van de specifieke noden van de huidige en toekomstige verwachtingen, formuleren we zowel voor interne als toekomstige medewerkers een gedetailleerd advies.

1. Intelligentie

De eerste stap in het blootleggen van talent van uw nieuwe medewerker is een test waarbij we nagaan in welke mate de persoon over de basis capaciteiten beschikt die een bepaalde functie of situatie vereist. Daarbij gebruiken we de volgende.

Verbaal capacitair onderzoek

Numeriek capacitair onderzoek

Abstract capacitair onderzoek

Technisch capacitair onderzoek

2. Persoonlijkheid

Onderzoek naar de persoonlijkheid en attitude van de huidige of toekomstige medewerker en de impact van deze beide op gedrag, competenties en resultaten binnen de organisatie is een volgende fase in talent management.

DOEL: screening
E-persoonlijkheidsassessment

Inzicht krijgen in een aantal essentiële kenmerken van een persoon.

DOEL: screening
Psychotechnisch onderzoek

Focus op persoonlijkheid en attitude.

3. Competenties

We onderzoeken ook de competenties van de persoon, waarbij, afhankelijk van de doelstelling, verschillende methodes worden toegepast:

DOEL: screening
Basis Assessment Center

Een aantal competenties in kaart brengen om een duidelijke selectie- of promotiebeslissing te nemen.

DOEL: screening
Assessment Center

Functiespecifieke geschiktheid bepalen op basis van een wetenschappelijk onderbouwde simulatiemethodiek.

DOEL: potentieel bepaling i.f.v. een concrete uitdaging
Potentieelonderzoek

Potentieel bepalen ten aanzien van een nieuwe rol of groei in verantwoordelijkheid, dit met het oog op een concrete functie en een heel concreet geformuleerde behoefte.

DOEL: potentieel bepaling en ontwikkeling
Development Center

Potentieel bepalen ten aanzien van een nieuwe rol of groei in verantwoordelijkheid, met de klemtoon op persoonlijke ontwikkeling in het algemeen en het detecteren van talenten en groeipotentieel.

DOEL: talentontwikkeling binnen de functie
Experience center

Intensieve talent-ontwikkelingsmethodiek waarbij binnen de huidige functie en binnen de context van uw eigen organisatie gesimuleerd wordt. De medewerker wordt door onze coach en zijn leidinggevende gestimuleerd en uitgedaagd tot op het maximum van zijn of haar kunnen. Het eindresultaat is een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de medewerker en een coachingsplan voor de leidinggevende.

4. Evaluatie decretale graden

We evalueren de topambtenaren op basis van een beproefde 360° techniek, gekoppeld aan objectieve analyses van nota’s, documenten, realisaties …

Talent nodig om uw publieke organisatie te versterken?

Contacteer ons