A&S Solutions en Public Staffing worden samen: Public!

Meer weten? Check onze website!

Management consultancy

Terug naar overzicht

Management Consultancy in HR-beleid

De druk om aan efficiëntie te winnen is de publieke sector niet onbekend. Publieke entiteiten dienen meer en meer verantwoording af te leggen over hoe overheidsgeld wordt ingezet. Als we daaraan dan de uitdagingen toevoegen die de non-profit sector tegemoet gaat, en die een enorme impact zullen hebben op de menselijke dimensie en op het welzijnsniveau van de inwoners dan kunnen we duidelijk stellen dat er voor het management heel wat werk op de plank ligt. Goed management en leiderschap zijn de sleutel tot succes van iedere non-profit organisatie.

Wij staan onze overheden en besturen bij op het vlak van:

Organisatiestructuur en personeelsbehoeften: welk organisatiemodel is voor uw non-profit organisatie de beste keuze? Hierbij houden we rekening met de context van de situatie, aanwezig talent en de financiële mogelijkheden. Dit kan zowel aan de hand van een grondige doorlichting als op basis van strategische workshops.

Proces- en efficiëntieadvies: stelselmatig optimaliseren we bestaande processen op het vlak van efficiëntie, klantgerichtheid, kwaliteit, digitalisatie …

Outsourcings- en insourcingsadvies: welke opdrachten en taken neemt u als non-profit organisatie bij voorkeur zelf op en welke zijn eventueel efficiënter en/of effectiever als deze door een externe partner worden opgenomen? We formuleren een gepast outsourcings- of insourcingsadvies.

Integratie en samenwerking gemeente en OCMW: welk zijn de paden die uw non-profit organisatie kan bewandelen in het kader van schaalvergroting. Wat zijn de wettelijke bepalingen, mogelijkheden, beperkingen …? Hoe pakken we cultuurverschillen tussen de organisaties aan?

Functieweging: is het loonhuis van uw gemeente een stabiele constructie of een fragiel evenwicht? A&S Solutions legt alle functies binnen uw non-profit organisatie in de weegschaal. Het huidige loonbeleid van de lokale overheid, gefundeerd op diplomaniveau, laat niet altijd toe om flexibel in te spelen op de uitdagingen waar werkgevers momenteel mee te maken krijgen.

Ondersteuning nodig bij het managen van uw non-profit organisatie?

Contacteer ons

Daarnaast hebben wij expertise op het vlak van:

Competentie- en knowhowonderzoek

Werkdruk- en werklastonderzoek

Kwaliteitsmanagement

Tevredenheids- en cultuuronderzoek

Strategische benchmark

Organisatiebeheersing

Functieweging

HR-strategie in non-profit sector

Non-profit organisaties blijven veranderen. Verandert uw organisatiestructuur én uw beleid mee? Personeelsbeleid krijgt meer en meer een centrale plaats binnen elke publieke organisatie. Daarvoor stijgt de nood aan specifieke expertise en ervaring inzake Human Resources Management. En daarbij kan A&S Solutions u absoluut bijstaan.


Onze professionele context wordt meer en meer competitief, technisch en alsmaar vaker verdwijnen traditionele organisatievormen en worden zij vervangen door meer flexibele en verantwoordelijkheidsgedreven non-profit organisaties. Deze nieuwe organisatiestructuren vergen een andere aanpak op het vlak van personeelsbeleid waarbij technieken als performance measurement, human capital, competenties … centraal staan.

A&S Solutions en uw personeelsbeleid

Onze consultants zijn stuk voor stuk specialisten in hun vakdomein en koppelen expertise aan jarenlange praktijkervaring. Strategische adviezen worden niet louter vanuit een theoretisch kader gegeven, maar zijn steeds gebaseerd op methodieken die in de praktijk met succes worden toegepast. Hierbij stellen wij de eigenheid van iedere non-profit organisatie centraal.

Vele behoeften blijken in de praktijk te bestaan uit een complexe combinatie van diverse aspecten van Human Resources Management (personeelsbehoeften, prestatiebeoordeling, opleiding, coaching …). Vandaar dat wij een opdracht steeds vanuit een breed kader aanvatten en waar nodig, één of meerdere specialisten met de juiste ervaring bij uw project betrekken.

Specifieke expertise in HR-strategie

Geïntegreerd vormingsbeleid

Kennismanagement

Management en leiderschap

Talent management

Rekruteringsbeleid

Deontologie

Verzuimbeleid

Motiverend evalueren en ontwikkelen

Evaluatie van medewerkers

Evaluatie van decretale graden

Geef uw personeelsbeleid vorm met onze expertise.

Contacteer ons

Opleiding en training

Eenmaal u een HR-strategie en organisatiestrategie heeft ontwikkeld, is het van belang om de juiste instrumenten in te zetten en uw medewerkers te vormen en trainen in functie van uw strategie. Daarbij is het noodzakelijk dat u continu opleiding en training voorziet om uw medewerkers de kans te bieden om zich verder te ontplooien en zichzelf uit te dagen.


De mens blijft binnen elke organisatie een essentiële schakel om de missie, visie en doelstelling binnen het werkveld te realiseren. Mens en organisatie zijn steeds in beweging en vormen een dynamisch geheel waarbinnen een permanente afstemming noodzakelijk is. Wij kunnen u, op basis van een ruime ervaring en expertise, helpen om uw vormingsbeleid af te stemmen op de organisatiedoelstellingen, deze te structureren en uit te voeren.

A&S Solutions en uw vormingsbehoeften

In wederzijds overleg, aangepast aan uw noden en rekening houdend met de doelgroep, gaan wij op zoek naar de juiste aanpak. Dit kan gaan van individuele coaching en opleiding tot deelname aan een inhouse trainingsprogramma.


Interactiviteit en ervaringsleren zijn sleutelwoorden in onze aanpak. De trainingen worden stuk voor stuk op maat ontwikkeld. Om de toepassing op de werkvloer te optimaliseren wordt er gewerkt met veel voorbeelden, cases, best-practices, enzoverder.


Wij dagen de cursisten uit om hun grenzen te verleggen en hun competenties verder te ontwikkelen om zo persoonlijk te groeien en om hun persoonlijke efficiëntie te verhogen.

Vormingsaanbod

Op het vlak van opleiding en training kunnen wij u een breed gamma aan opleidingen aanbieden. Wij beschikken zowel over individuele programma’s als over inhouse trainingen. Ons team van trainers steunt op jarenlange ervaring in opleiding, coaching en training van medewerkers. Dit zowel voor kaderfuncties als voor uitvoerende personeelsleden.

Blijf uw personeelsleden opleiden met onze trainingsmodules!

Contacteer ons