A&S Solutions en Public Staffing worden samen: Public!

Meer weten? Check onze website!

Functieweging

Terug naar overzicht

Functieweging binnen de overheid

Loon speelt onlosmakelijk een rol bij het aannemen van een job. En daar is niets mis mee. Werknemers vinden het belangrijk dat ze correct betaald worden voor de geleverde arbeid. Het verhoogt hun betrokkenheid en de kwaliteit van hun werk, wat in lokale besturen niet alleen resulteert in tevreden collega’s en leidinggevenden maar ook in tevreden burgers.

De uitdaging: een consistent en eerlijk loonbeleid

Het huidige loonbeleid van de lokale overheid, gefundeerd op diplomaniveau, laat niet altijd toe om flexibel in te spelen op de uitdagingen waar werkgevers momenteel mee te maken krijgen. Denk maar aan de schaarste op de arbeidsmarkt die ervoor zorgt dat vacatures moeilijker ingevuld worden. Of personeelsverloop, dat ervoor zorgt dat u high-performers een hoger loon toekent om hen aan boord te houden.

De oplossing: functieweging

De War For Talent waar ook lokale besturen mee worstelen en de creatieve oplossingen die ze in de strijd gooien, leiden soms tot een onsamenhangend loonbeleid dat onrust met zich meebrengt. Uw medewerkers verwachten een consistent en fair loonbeleid voor iedereen, ongeacht de obstakels waar jij als bestuur tegen aanloopt. Mission impossible binnen het strakke keurslijf van de opgelegde loonniveaus? Toch niet!


A&S Solutions ontwikkelde een juridisch onderbouwde methodiek om een objectief, transparant en competitief loonmodel uit te werken voor uw gemeente. In minder dan zes maand wegen we alle functies binnen de organisatie en leggen we de fundamenten voor een nieuw en modern loonbeleid.


  1. We brengen alle functies in kaart en onderzoeken zorgvuldig de verschillende facetten van elke job. We houden rekening met complexiteit, gewenste resultaten, kennis, competenties, een bijzondere context … en dit volgens objectieve criteria.

  2. We analyseren de taakverdeling binnen alle diensten en stellen een heel concrete taakinventarisatie op voor elke functie.

  3. Vervolgens leggen we de verschillende facetten van elke functie in de weegschaal. Het laatste ingrediënt dat we toevoegen aan de mix is de verloning. Een correct salaris is marktconform. Daarom vergelijken we het huidige loon van elke functie met dat van gelijkaardige functies in de publieke én de private sector.

  4. Nu het totaalplaatje van alle functies gevormd is, gaan we over tot de functieclassificatie: gelijkaardige functies worden ondergebracht in dezelfde functiefamilie.

  5. Ten slotte formuleren we per functie een gepaste conclusie over loon, verwachtingen inzake competentie- en kennisniveau … We bekijken samen wat goed zit en sturen bij waar nodig.

Functieweging binnen uw publieke organisatie?