A&S Solutions en Public Staffing worden samen: Public!

Meer weten? Check onze website!
Terug naar overzicht

Fusiebegeleiding

Steden en gemeenten zijn onmisbaar bij het beantwoorden van maatschappelijke uitdagingen en problemen. Denk maar aan de alsmaar toenemende vergrijzing, digitalisering, klimaatveranderingen, gezondheidszorg en dat allemaal met budget- en personeelstekorten. Hoewel lokale besturen een immense wil tonen om oplossingen te bieden, stoten ze tegelijk op de grenzen van haalbaarheid en realiseerbaarheid door te weinig menselijke en financiële ondersteuning.

Fusering van minimaal twee grenzende gemeenten

Lokale besturen hebben overduidelijk nood aan versterking. Daarom komt de Vlaamse Regering met een aantal bestuursvormen die extra steun moeten bieden. Eén daarvan is de fusie van minimaal twee aan elkaar grenzende gemeenten die daardoor een nieuwe gemeente vormen en dus als samengevoegd bestuur een eigen beleid en dienstverlening ontwikkelen.

Wat elke gemeente zich moet afvragen is hoe ze de beste dienstverlening kunnen aanbieden voor hun burgers, bedrijven en verenigingen. Als het antwoord daarop fusioneren is, dan zijn we bij A&S Solutions de geschikte partij om u daarin te begeleiden.

De fases van fusiebegeleiding

Alles begint bij het achterhalen wat een fusie voor uw gemeenten kan betekenen. Het is aan ons om samen met u te bepalen wat de voor- en nadelen van een eventuele fusie kunnen zijn voor elke doelgroep. Blijkt hieruit dat een fusie de slimste beslissing is voor alle partijen, dan gaan we over naar de fusievoorbereiding.

Essentieel in de overgang naar een gefusioneerde omgeving is het bewaken van de belangen van élke gemeente en alle betrokken partijen. Het doel is om de kenmerkende identiteit van elke aparte gemeente te laten samensmelten en van daaruit een nieuwe, gezamenlijke identiteit te creëren waarin alle belanghebbenden zich kunnen vinden. En daar hoort uiteraard ook een nieuwe naam bij, waar iedereen zich achter kan scharen. Als alle voorbereidingen achter de rug zijn, kunnen we overgaan tot de effectieve implementatie. Onze experten begeleiden u stap per stap tot de gehele organisatiecultuur op punt staat.

Bij de interne reorganisatie is het belangrijk om rekening te houden met de volgende aspecten:

De ontwikkeling van een geïntegreerde organisatiestructuur

De impact van de fusie op functies, rollen en taken van individuele medewerkers

Verschillende organisatieculturen

Duidelijke communicatie naar alle belanghebbenden, personeel én inwoners

De voordelen van fusering:

Een sterkere interne organisatie

Meer personeel én de mogelijkheid om bekwaam personeel aan te trekken

Meer en betere diensten voor de inwoners

Meer budget voor de bouw van rusthuizen, sporthallen, zwembaden, bibliotheken …

Beter beheersen van de lokale organisatie

Minder afhankelijkheid van externe dienstverleners

Denkt u eraan om te fuseren of wilt u graag de mogelijkheden bekijken?

Laten we een afspraak plannen