A&S Solutions en Public Staffing worden samen: Public!

Meer weten? Check onze website!

Talent acquisitie

Terug naar overzicht

Werving en selectie in sociale en publieke sector

Nieuwe medewerkers aanwerven in een organisatie is geen makkelijke taak. Hoe kijkt u door een eerste indruk heen, hoe schat u iemand zonder werkervaring in, kan iemand zijn successen uit een andere non-profit organisatie ook bij u realiseren, kiest u voor kennis of potentieel … A&S is een erkend werving- en selectiebureau. Wij kunnen u op basis van een ruime praktijkervaring en expertise in rekrutering helpen om uw aanwervingsbeleid te optimaliseren.

Rekrutering op maat voor overheden

Met onze HR-oplossingen helpen we gemeentes, steden, OCMW’s, ziekenhuizen … met hun specifieke rekruterings- en selectiebehoeften. Afhankelijk van de specifieke noden van de huidige en toekomstige verwachtingen maken wij een HR-aanbod op maat op.

Openstaande vacatures? Vul ze in met A&S

Rekrutering in de non-profit sector

Rekruteringsadvies? Dat krijgt u van onze HR-consultants vast en zeker. Meer nog: u krijgt van ons een weldoordachte rekruteringsstrategie om de juiste mensen in uw non-profit organisatie aan het werk te stellen. Of het nu gaat om nieuwe mensen aanwerven, promoties toekennen of personeelsmobiliteit, A&S staat u bij met een uitgebreid rekruteringsbeleid.

Opmaak selectieprogramma’s: wij bouwen selectieprogramma’s op maat die enerzijds snel en efficiënt zijn en anderzijds effectief meten wat ze moeten meten.

Opmaak rekruteringscommunicatie: wij ontwerpen voor u de perfecte advertentietekst en communiceren deze gepast in de arbeidsmarkt (print, online, social media, jobbeurzen …).

Soft search: wij ondersteunen uw rekruteringscampagne met database-search, campus-recruitment, direct mailing, direct benadering aan de hand van een soft-search-techniek.

Organisatie van selecties: wij ondersteunen onze klanten door de organisatie van de selectie van A tot Z over te nemen conform de instructies en spelregels van hun organisatie.

Selectie van kandidaten: wij verzorgen psychotechnische screenings, assessments, schriftelijke, praktische en mondelinge selecties voor onze klanten, eventueel bijgestaan door een team van technische experten, eventueel via ons eigen netwerk.

Extra personeel nodig in uw publieke organisatie?

Praktijkgericht advies over rekruteren in overheden

Adviezen worden niet louter vanuit een theoretisch kader gegeven, maar zijn steeds gebaseerd op methodieken die in de praktijk met succes worden toegepast. Hierbij stellen wij de eigenheid van iedere organisatie centraal.

De onderzoeken zijn “Lean” in die zin dat wij erover waken kandidaten niet nodeloos te testen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat het onderzoek maximaal interactief is.

Liever advies over uw ganse HR-beleid?