A&S Solutions en Public Staffing worden samen: Public!

Meer weten? Check onze website!

compensations & benefits

Samen bouwen aan overheden van de toekomst
Terug naar overzicht

Onze Compensation & Benefits afdeling helpt organisaties bij het opzetten van hun strategisch beloningsbeleid.

Als publieke organisatie stelt u strategische doelstellingen voorop. Om die te bereiken dient uw huidige of toekomstige persoonsbezetting kwalitatief en kwantitatief te voldoen aan uw verwachtingen. Daarbovenop moeten uw werknemers over de nodige competenties beschikken. En uiteraard wilt u uw medewerkers belonen volgens hun capaciteiten en prestaties.


De compensation & benefits die uw medewerkers van u ontvangen kunnen een grote impact hebben op hun prestatieniveau, motivatie en betrokkenheid. De verwachte competenties per functie en per medewerker dienen als basis voor het beloningsbeleid. Een medewerker moet nu eenmaal beloond worden voor de job die hij of zij uitvoert binnen de publieke organisatie. De financiële impact die deze beloning heeft op uw organisatie berekenen wij bij A&S Solutions voor u.

Uw beloningsbeleid (her)bekijken?