A&S Solutions en Public Staffing worden samen: Public!

Meer weten? Check onze website!
A&S_functiebeweging_1
Terug naar overzicht

Is het loonhuis van uw gemeente een stabiele constructie of een fragiel evenwicht?

Werknemers vinden het belangrijk dat ze correct betaald worden voor de geleverde arbeid. Ze verwachten een consistent en fair loonbeleid. Dankzij functieweging kunt u dat als lokaal bestuur bekomen.

 

A&S Solutions ontwikkelde een juridisch onderbouwde methodiek voor een objectief, transparant en competitief loonmodel in uw gemeente. In minder dan zes maanden wegen we alle functies binnen de organisatie en leggen we fundamenten voor een nieuw, modern loonbeleid.