A&S Solutions en Public Staffing worden samen: Public!

Meer weten? Check onze website!
2021-11-05A&SSolutions-Fotograifewebsite(c)SilvieBonne-37
Terug naar overzicht

Wordt het HR-landschap in Vlaanderen door het nieuwe besluit van de rechtspositieregeling drastisch gewijzigd?

Zoals jullie wellicht weten heeft de Vlaamse Regering een principiële goedkeuring verleend aan het ontwerp van besluit dat de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen vaststelt.

Dit nieuwe kaderbesluit zal aan lokale en provinciale besturen meer autonomie en vrijheden geven om een modern personeelsbeleid te voeren waardoor het HR-landschap grondig kan veranderen.

Dit biedt de publieke sector mogelijkheden en opportuniteiten om sterker te staan in een arbeidsmarkt waar we meer dan ooit geconfronteerd worden met een ‘War for talent’.

Alhoewel dit ontwerp nog een weg dient te doorlopen, verwachten we het Besluit toch op relatief korte termijn. Het is dus van het allergrootste belang zich goed voor te bereiden en tijdig de nodige stappen te zetten, om vooral met kennis van zaken de juiste keuzes te maken.

Experten van Cipal Schaubroeck en A&S Solutions hebben de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Hun adviezen en bedenkingen zijn dan ook terug te vinden in de nieuwe visie op de RPR.

Onze juristen, payroll-specialisten en HR-consultants kunnen jullie ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes, ontwikkelen van methodieken, uitvoeren van functiewegingen, voeren van onderhandelingen, implementeren in de Lima-suite enz.

Samen met de openbare besturen willen we wat dieper ingaan op de krachtlijnen en de mogelijkheden van het nieuwe ontwerpbesluit, jullie op de mogelijke risico’s en opportuniteiten duiden en ons begeleidingsaanbod toelichten.

Info of ondersteuning nodig? Aarzel niet om ons te contacteren op 09/389.69.95 of via info@assolutions.be. Ons juridisch team staat ter beschikking.